S. 1-358 Dossierfiche K. 49-570

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 52sexies van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935
Regering J.-L. Dehaene II  

vennootschapsrecht
dochteronderneming
deelneming
handelsmaatschappij
aandeel
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-570/1 Wetsontwerp 8/5/1996
K. 49-570/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/1996
1-358/1 1-358/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/6/1996
1-358/2 1-358/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 2/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/5/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-570/1
11/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2209
13/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-0/o0)
Handelingen, p. 2277
Doc. K. 49-570/2
13/6/1996   Aanneming zonder amendering
14/6/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-358/1 1-358/1 (PDF)
2/7/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-358/2 1-358/2 (PDF)
2/7/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/6/1996, 13/6/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/6/1996 15 1/7/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/1996 0 1/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1996 27/8/1996

Kruispuntbank van de wetgeving