S. 1-357 Dossierfiche K. 49-453

Wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen
Regering J.-L. Dehaene II  

doodstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-453/1 Wetsontwerp 29/2/1996
K. 49-453/2 Amendementen 27/3/1996
K. 49-453/3 Amendementen 24/4/1996
K. 49-453/4 Amendementen 8/5/1996
K. 49-453/5 Verslag namens de commissie 21/5/1996
K. 49-453/6 Tekst aangenomen door de commissie 21/5/1996
K. 49-453/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/1996
1-357/1 1-357/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/6/1996
1-357/2 1-357/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/2/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-453/1
11/6/1996   Bespreking
13/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-453/7
13/6/1996   Aanneming na amendering
14/6/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-357/1 1-357/1 (PDF)
2/7/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-357/2 1-357/2 (PDF)
2/7/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/6/1996, 13/6/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/6/1996 15 1/7/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/1996 0 1/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1996 1/8/1996

Kruispuntbank van de wetgeving