S. 1-351 Dossierfiche K. 49-667

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en bij het Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, opgemaakt te Donostia- San Sebastian op 26 mei 1989
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
Spanje
tenuitvoerlegging van het vonnis
Portugal
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-351/1 1-351/1 (PDF) Wetsontwerp 10/6/1996
1-351/2 1-351/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/1996
1-351/3 1-351/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1996
K. 49-667/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-351/1 1-351/1 (PDF)
10/6/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/6/1996   Verzending naar commissie
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/7/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-351/2 1-351/2 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-351/3 1-351/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-667/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3731
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 3756
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/1/1998   Bekendmaking (427-440)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/1997 8/1/1998 , blz 427-440

Kruispuntbank van de wetgeving