S. 1-350 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr. 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend
Philippe Mahoux    Hugo Vandenberghe    Paula Sémer    Andrée Delcourt-Pêtre    Erika Thijs   

rechten van het kind
voorkeurtarief
kinderarbeid
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-350/1 1-350/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/6/1996
1-350/2 1-350/2 (PDF) Amendement 5/3/1998
1-350/3 1-350/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-350/4 1-350/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
6/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-350/1 1-350/1 (PDF)
27/6/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/6/1996   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
4/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-350/2 1-350/2 (PDF)
4/3/1998   Bespreking
4/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-350/4 1-350/4 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het veslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-350/3 1-350/3 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
26/3/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 4/3/1998, 17/3/1998