S. 1-347 Dossierfiche K. 49-666

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging, met Protocol nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag, met Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57, met de drie Verklaringen, en met de Slotakte, opgemaakt te Lugano op 16 september 1988
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
tenuitvoerlegging van het vonnis
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-347/1 1-347/1 (PDF) Wetsontwerp 6/6/1996
1-347/2 1-347/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/1996
1-347/3 1-347/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1996
K. 49-666/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-347/1 1-347/1 (PDF)
6/6/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
6/6/1996   Verzending naar commissie
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/7/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-347/2 1-347/2 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-347/3 1-347/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-666/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3730
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 3756
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
8/1/1998   Bekendmaking (340-427)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/1996 8/1/1998 , blz 340-427

Kruispuntbank van de wetgeving