S. 1-344 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de onrechtmatige gevangenschap van Koeweitse en niet-Koeweitse burgers in Irak
Lisette Nelis-Van Liedekerke    Jacques Devolder    Paul Hatry    Valère Vautmans   

Irak
Koeweit
krijgsgevangene
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-344/1 1-344/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/6/1996
1-344/2 1-344/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1997
1-344/3 1-344/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
4/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-344/1 1-344/1 (PDF)
13/6/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
13/6/1996   Verzending naar commissie
25/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
25/6/1996   Bespreking
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Uitgesteld
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Artikelsgewijze bespreking
1/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
1/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-344/2 1-344/2 (PDF)
8/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-344/3 1-344/3 (PDF)
8/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
10/7/1997   Aanneming zonder amendering
10/7/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 10/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 25/6/1996, 1/7/1997, 8/7/1997

Kruispuntbank van de wetgeving