S. 1-343 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5į, van de wet van 21maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Paul Hatry   

eerbiediging van het privť-leven
telecommunicatie
codering
codering van informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-343/1 1-343/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
4/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-343/1 1-343/1 (PDF)
13/6/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
13/6/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
30/1/1997   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/6/1996   Verzending naar commissie
8/11/1996   Interne adviesaanvraag: Justitie
8/11/1996   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1997   uitgesteld
  Commissie voor advies
8/11/1996   Verzending naar commissie voor advies
3/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Verhofstadt, Guy
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1996   Inleidende uiteenzetting
door de indiener van het wetsvoorstel
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1997   Uiteenzetting door de rapporteur
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
PM
21/1/1997   Bespreking
21/1/1997   Uitbrengen advies
De commissie stelt voor het wetsvoorstel naar de commissie voor de Justitie te verwijzen
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
30/1/1997   Verzending naar commissie
15/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Verhofstadt
15/4/1997   Hoorzitting J. Dumortier J.C. Van Espen
J. Dumortier, professor aan de KUL J.C. Van Espen, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
15/4/1997   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 21/1/1997
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/4/1997

Kruispuntbank van de wetgeving