S. 1-338 Dossierfiche K. 49-501

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsschuld
monetair beleid
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-501/1 Wetsontwerp 28/3/1996
K. 49-501/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/5/1996
1-338/1 1-338/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/5/1996
1-338/2 1-338/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
28/3/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-501/1
14/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-501/2
15/5/1996   Aanneming zonder amendering
20/5/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-338/1 1-338/1 (PDF)
5/6/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-338/2 1-338/2 (PDF)
5/6/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/1996   Bekendmaking
8/10/1996   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1996, 15/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/5/1996 15 4/6/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/5/1996 0 4/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/1996 25/7/1996
Errata
Op 8/10/1996