S. 1-337 Dossierfiche K. 49-466

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

magistraat
opleidingsstage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-466/1 Wetsontwerp 5/3/1996
K. 49-466/2 Amendement 3/4/1996
K. 49-466/3 Verslag namens de commissie 3/5/1996
K. 49-466/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/5/1996
1-337/1 1-337/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/5/1996
1-337/2 1-337/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1996
1-337/3 1-337/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/3/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-466/1
14/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-466/4
15/5/1996   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/5/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-337/1 1-337/1 (PDF)
20/5/1996   Verzending naar commissie: Justitie
10/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-57 Hand. 1-57 (PDF)
10/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-57 Hand. 1-57 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/5/1996   Verzending naar commissie
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
5/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/6/1996   Beslissing schriftelijk verslag
2/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag werd bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden goedgekeurd
Doc. 1-337/2 1-337/2 (PDF)
2/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-337/3 1-337/3 (PDF)
10/7/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1996, 15/5/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/7/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/6/1996, 2/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/1996 3/8/1996

Kruispuntbank van de wetgeving