S. 1-336 Dossierfiche K. 49-425

Wetsontwerp houdende bepaalde wijzigingen aan de wetgeving houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen
Regering J.-L. Dehaene II  

cumuleren van pensioenen
overheidsapparaat
cumulatie van inkomsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-425/1 Wetsontwerp 8/2/1996
K. 49-425/2 Verslag namens de commissie 2/5/1996
K. 49-425/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/5/1996
1-336/1 1-336/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/5/1996
1-336/2 1-336/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/2/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-425/1
14/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-425/3
15/5/1996   Aanneming zonder amendering
20/5/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-336/1 1-336/1 (PDF)
4/6/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-336/2 1-336/2 (PDF)
5/6/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1996, 15/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/5/1996 15 4/6/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/5/1996 0 4/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/1996 20/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving