S. 1-335 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het afsluiten van de Palestijnse gebieden en de naleving van de Vierde Conventie van Genève
Bert Anciaux   

internationaal humanitair recht
Palestijnse kwestie
terrorisme
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-335/1 1-335/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/5/1996
1-335/2 1-335/2 (PDF) Amendement 8/9/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
15/5/1996   Indiening voorstel Doc. 1-335/1 1-335/1 (PDF)
23/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/5/1996   Verzending naar commissie
19/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1996   Uitgesteld
26/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sémer
26/11/1996   Bespreking
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Uitgesteld
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Uitgesteld
8/9/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-335/2 1-335/2 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Niet behandeld
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/11/1996, 4/11/1997

Kruispuntbank van de wetgeving