S. 1-334 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering
Martine Dardenne    Vera Dua   

ziekteverzekering
vervroegd pensioen
pensioenregeling
gelijke behandeling van man en vrouw
pensioenvoorwaarden
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-334/1 1-334/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/5/1996   Indiening voorstel Doc. 1-334/1 1-334/1 (PDF)
23/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/5/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/5/1996   Verzending naar commissie
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving