S. 1-333 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de federale Republiek JoegoslaviŽ en de situatie in Kosovo
Bert Anciaux   

JoegoslaviŽ
Kosovo-kwestie
Kosovo
motie van het Parlement
erkenning van een staat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-333/1 1-333/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/5/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
14/5/1996   Indiening voorstel Doc. 1-333/1 1-333/1 (PDF)
23/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/5/1996   Verzending naar commissie
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1996   Uitgesteld
25/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
25/6/1996   Bespreking
12/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/1996, 12/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving