S. 1-330 Dossierfiche K. 49-1318

Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons
Sabine de Bethune    Lydia Maximus    Bea Cantillon   

lawaai
toestel voor geluidsweergave

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-330/1 1-330/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/1996
1-330/2 1-330/2 (PDF) Amendementen 13/11/1997
1-330/3 1-330/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/1997
1-330/4 1-330/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/1997
1-330/5 1-330/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/12/1997
K. 49-1318/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/1997
K. 49-1318/2 Verslag namens de commissie 30/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/5/1996   Indiening voorstel Doc. 1-330/1 1-330/1 (PDF)
23/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/5/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
3/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
Doc. 1-330/5 1-330/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/5/1996   Verzending naar commissie
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
15/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1997   Niet behandeld
23/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1997   Niet behandeld
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Bespreking
13/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o2)
13/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
13/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-330/2 1-330/2 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-330/2 1-330/2 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-330/2 1-330/2 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1997   Goedkeuring verslag
Het veslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-330/3 1-330/3 (PDF)
27/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-330/4 1-330/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
5/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1318/1
30/11/1998   Verworpen in commissie Doc. K. 49-1318/2
7/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 297, p. 10667-10668
7/1/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+78/-4/o53)
Handelingen nr 297, p. 10678-10679
7/1/1999   Verwerping
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
2/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
7/1/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 22/1/1997, 5/11/1997, 13/11/1997, 27/11/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Verworpen 7/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 191 13/10/1998
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 60 19/2/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 24
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 24 20/10/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 24 20/10/1998

Kruispuntbank van de wetgeving