S. 1-325 Dossierfiche K. 49-278

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie om het opslaan van anti-persoonsmijnen door de Belgische Staat of openbare besturen te verbieden
Dirk Van der Maelen   Rony Cuyt   Yvon Harmegnies   Raymond Janssens   Jacques Lefèvre   Hugo Van Dienderen   Karel Van Hoorebeke   Suzette Verhoeven  

antipersoneel(s)mijn
vernietiging van wapens
mijnenbestrijding
conventioneel wapen
wapenopslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-278/1 Wetsvoorstel 1/12/1995
K. 49-278/2 Amendement 12/12/1995
K. 49-278/3 Amendementen 26/3/1996
K. 49-278/4 Verslag namens de commissie 25/4/1996
K. 49-278/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/4/1996
K. 49-278/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/5/1996
1-325/1 1-325/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/5/1996
1-325/2 1-325/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 21/5/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/12/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-278/1
2/5/1996   Bespreking
2/5/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-278/6
2/5/1996   Aanneming na amendering
3/5/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-325/1 1-325/1 (PDF)
21/5/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-325/2 1-325/2 (PDF)
21/5/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
9/7/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/5/1996 15 20/5/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/5/1996 0 20/5/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/1996 9/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving