S. 1-324 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie
Bert Anciaux   

discriminatie op grond van godsdienst
rechten van de mens
India
kwestie Kasjmir
motie van het Parlement
etnische discriminatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-324/1 1-324/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/4/1996
1-324/2 1-324/2 (PDF) Amendement 8/9/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
30/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-324/1 1-324/1 (PDF)
9/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Uitgesteld
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): MichŤle Bribosia-Picard
1/7/1997   Bespreking
8/9/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-324/2 1-324/2 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Niet behandeld
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/1997, 4/11/1997

Kruispuntbank van de wetgeving