S. 1-323 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur
Philippe Mahoux    Erika Thijs    Paula Sémer    Michel Foret    Michèle Bribosia-Picard    Paul Staes    Patrick Hostekint    André Bourgeois    Alain Destexhe   

rechten van de mens
Tibet-kwestie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-323/1 1-323/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/4/1996
1-323/2 1-323/2 (PDF) Addendum 30/5/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
30/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-323/1 1-323/1 (PDF)
9/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving