S. 1-320 Dossierfiche K. 49-495

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Joos Wauters   Filip Anthuenis   Daniel Bacquelaine   Hans Bonte   Colette Burgeon   Thierry Detienne   Greta D'Hondt   Jacqueline Herzet   Annemie Van de Casteele   Jean-Jacques Viseur  

arbeidsongeschiktheid
moederschapsuitkering
bescherming van moeder en kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-495/1 Wetsvoorstel 26/3/1996
K. 49-495/2 Verslag namens de commissie 15/4/1996
K. 49-495/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/1996
1-320/1 1-320/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/4/1996
1-320/2 1-320/2 (PDF) Amendementen 14/5/1996
1-320/3 1-320/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/1996
1-320/4 1-320/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/1996
1-320/5 1-320/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 6/6/1996
K. 49-495/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 7/6/1996
K. 49-495/5 Verslag namens de commissie 15/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-495/1
23/4/1996   Bespreking
25/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-495/3
25/4/1996   Aanneming zonder amendering
26/4/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-320/1 1-320/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/5/1996   Uitoefening evocatierecht
9/5/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-47 Hand. 1-47 (PDF)
6/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-48 Hand. 1-48 (PDF)
6/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-49 Hand. 1-49 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
14/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-320/2 1-320/2 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-320/2 1-320/2 (PDF)
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
15/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o0)
15/5/1996   Beslissing schriftelijk verslag
23/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/5/1996   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-320/4 1-320/4 (PDF)
23/5/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig aangenomen (8 stemmen)
Doc. 1-320/3 1-320/3 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
6/6/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-495/4
20/7/1996   Bespreking
20/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
20/7/1996   Aanneming zonder amendering
20/7/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/4/1996, 25/4/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 5/6/1996, 6/6/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 23/5/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 20/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/4/1996 15 13/5/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 33 + 33 addendum
Onderzoekstermijn (S1) 10/5/1996 60 8/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 26/9/1996

Kruispuntbank van de wetgeving