S. 1-32 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven
Bert Anciaux   

kernproef
motie van het Parlement
Frankrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-32/1 1-32/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/6/1995
1-32/2 1-32/2 (PDF) Amendementen 13/7/1995
1-32/3 1-32/3 (PDF) Amendementen 19/7/1995
1-32/4 1-32/4 (PDF) Amendementen 24/7/1995
1-32/5 1-32/5 (PDF) Amendementen 31/8/1995
1-32/6 1-32/6 (PDF) Verslag namens de commissie 5/9/1995
1-32/7 1-32/7 (PDF) Amendement 6/10/1995
1-32/8 1-32/8 (PDF) Amendementen 11/10/1995
1-32/9 1-32/9 (PDF) Amendementen 12/10/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
29/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-32/1 1-32/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
13/7/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-32/2 1-32/2 (PDF)
19/7/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-32/3 1-32/3 (PDF)
19/7/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-32/3 1-32/3 (PDF)
24/7/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-32/4 1-32/4 (PDF)
24/7/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-32/4 1-32/4 (PDF)
24/7/1995   Inschrijving op agenda commissie
24/7/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
24/7/1995   Bespreking
De stemming is uitgesteld
31/8/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-32/5 1-32/5 (PDF)
31/8/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-32/5 1-32/5 (PDF)
31/8/1995   Amendement: Am. 8 Doc. 1-32/5 1-32/5 (PDF)
31/8/1995   Amendement: Am. 9 Doc. 1-32/5 1-32/5 (PDF)
31/8/1995   Inschrijving op agenda commissie
31/8/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
31/8/1995   Beslissing schriftelijk verslag
5/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/9/1995   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 1-32/6 1-32/6 (PDF)
31/8/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/9/1995   Inschrijving op agenda plenaire
6/10/1995   Amendement: Am. 10 Doc. 1-32/7 1-32/7 (PDF)
11/10/1995   Amendement: Am. 11 Doc. 1-32/8 1-32/8 (PDF)
11/10/1995   Amendement: Am. 12 Doc. 1-32/8 1-32/8 (PDF)
12/10/1995   Amendement: Am. 13 Doc. 1-32/9 1-32/9 (PDF)
12/10/1995   Amendement: Am. 14 Doc. 1-32/9 1-32/9 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda plenaire
12/10/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-6 Hand. 1-6 (PDF)
12/10/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-6 Hand. 1-6 (PDF)
12/10/1995   Aanneming zonder amendering
12/10/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 12/10/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/7/1995, 31/8/1995, 5/9/1995, 31/8/1996

Kruispuntbank van de wetgeving