S. 1-317 Dossierfiche K. 49-768

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 129 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieŽnvijftigste zitting
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsinspectie
Internationale Arbeidsconferentie
landbouwsector
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-317/1 1-317/1 (PDF) Wetsontwerp 25/4/1996
1-317/2 1-317/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/10/1996
1-317/3 1-317/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/10/1996
K. 49-768/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/4/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-317/1 1-317/1 (PDF)
25/4/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
7/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
7/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-71 Hand. 1-71 (PDF)
7/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-71 Hand. 1-71 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/4/1996   Verzending naar commissie
23/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/5/1996   Uitgesteld
15/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): MichŤle Bribosia-Picard
15/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Tewerkstelling en Arbeid
15/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-317/2 1-317/2 (PDF)
15/10/1996   Vertrouwen rapporteur
15/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-317/3 1-317/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-768/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4588
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Handelingen, p. 4632
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/1998   Bekendmaking (24468-24476)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 7/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/1997 29/7/1998 , blz 24468-24476

Kruispuntbank van de wetgeving