S. 1-315 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen
Bert Anciaux   

antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
laserwapen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-315/1 1-315/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-315/1 1-315/1 (PDF)
9/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/5/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving