S. 1-314 Dossierfiche K. 49-648

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

Midden- en Oost-Europa
ontwikkelingsland
nucleaire veiligheid
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-314/1 1-314/1 (PDF) Wetsontwerp 18/4/1996
1-314/2 1-314/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/1996
1-314/3 1-314/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/6/1996
K. 49-648/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/4/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-314/1 1-314/1 (PDF)
18/4/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
4/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/4/1996   Verzending naar commissie
23/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
13/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/6/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Binnenlandse Zaken
13/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-314/2 1-314/2 (PDF)
13/6/1996   Vertrouwen rapporteur
13/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-314/3 1-314/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-648/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3730
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Handelingen, p. 3755
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/1997   Bekendmaking (21485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 4/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/5/1996, 13/6/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/1996 22/8/1997 , blz 21485

Kruispuntbank van de wetgeving