S. 1-313 Dossierfiche K. 49-631

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1987
Regering J.-L. Dehaene II  

officieel stempel
officieel document
lidstaat
Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-313/1 1-313/1 (PDF) Wetsontwerp 16/4/1996
1-313/2 1-313/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/1996
1-313/3 1-313/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/1996
K. 49-631/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/4/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-313/1 1-313/1 (PDF)
16/4/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
26/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-52 Hand. 1-52 (PDF)
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-54 Hand. 1-54 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
16/4/1996   Verzending naar commissie
23/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
23/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
23/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-313/2 1-313/2 (PDF)
23/5/1996   Vertrouwen rapporteur
23/5/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-313/3 1-313/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/6/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-631/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3729
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+1213/-0/o12)
Handelingen, p. 3755
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/1997   Bekendmaking
10/6/1997   Erratum (15509)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/5/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/1996 18/4/1997
Errata
Op 10/6/1997 , blz 15509

Kruispuntbank van de wetgeving