S. 1-311 Dossierfiche K. 49-513

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering J.-L. Dehaene II  

vreemdelingenrecht
immigratie
politiek asiel
politieke vluchteling
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-513/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/4/1996
1-311/1 1-311/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/4/1996
1-311/2 1-311/2 (PDF) Amendementen 18/4/1996
1-311/3 1-311/3 (PDF) Amendementen 14/5/1996
1-311/4 1-311/4 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/1996
1-311/5 1-311/5 (PDF) Bijlage 5/6/1996
1-311/6 1-311/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1996
1-311/7 1-311/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1996
1-311/8 1-311/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/1/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-364/1
2/4/1996   Bespreking
Ontwerp gesplitst in commissie
3/4/1996   Bespreking
4/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-513/1
4/4/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/4/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-311/1 1-311/1 (PDF)
5/4/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
27/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-53 Hand. 1-53 (PDF)
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-54 Hand. 1-54 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/4/1996   Verzending naar commissie
18/4/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-311/2 1-311/2 (PDF)
18/4/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-311/2 1-311/2 (PDF)
18/4/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-311/2 1-311/2 (PDF)
7/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
7/5/1996   Inleidende uiteenzetting
de minister
7/5/1996   Interne adviesaanvraag: Justitie
7/5/1996   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1996   Bespreking
14/5/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-311/3 1-311/3 (PDF)
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
21/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
21/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
11/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
11/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-1/o2)
18/6/1996   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-311/6 1-311/6 (PDF)
24/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-311/7 1-311/7 (PDF)
  Commissie voor advies
7/5/1996   Verzending naar commissie voor advies
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Erdman, Fred - Desmedt, Claude
21/5/1996   Bespreking
22/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1996   Bespreking
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Goedkeuring verslag Doc. 1-311/4 1-311/4 (PDF)
5/6/1996   Bijlagen bij het verslag Doc. 1-311/5 1-311/5 (PDF)
5/6/1996   Uitbrengen advies Doc. 1-311/4 1-311/4 (PDF)
25/6/1996   Einde behandeling
27/6/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
5/10/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/4/1996, 3/4/1996, 4/4/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/6/1996
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/5/1996, 14/5/1996, 21/5/1996, 11/6/1996, 18/6/1996, 24/6/1996
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 21/5/1996, 22/5/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1996 5/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving