S. 1-310 Dossierfiche K. 49-364

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Regering J.-L. Dehaene II  

vreemdelingenrecht
sociale bijstand
immigratie
politiek asiel
politieke vluchteling
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
OCMW
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-364/1 Wetsontwerp 11/1/1996
K. 49-364/2 Amendementen 26/1/1996
K. 49-364/3 Amendementen 6/3/1996
K. 49-364/4 Amendementen 7/3/1996
K. 49-364/5 Amendementen 12/3/1996
K. 49-364/6 Amendementen 20/3/1996
K. 49-364/7 Verslag namens de commissie 28/3/1996
K. 49-364/8 Bijlagen 28/3/1996
K. 49-364/9 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/1996
K. 49-364/10 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/1996
K. 49-364/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 29/3/1996
K. 49-364/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/1996
K. 49-364/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/4/1996
K. 49-364/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/4/1996
K. 49-364/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/4/1996
1-310/1 1-310/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/4/1996
1-310/2 1-310/2 (PDF) Amendementen 21/5/1996
1-310/3 1-310/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/1996
1-310/4 1-310/4 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/1996
1-310/5 1-310/5 (PDF) Bijlage 11/6/1996
1-310/6 1-310/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1996
1-310/7 1-310/7 (PDF) Bijlage 24/6/1996
1-310/8 1-310/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1996
1-310/10 1-310/10 (PDF) Amendementen 24/6/1996
1-310/9 1-310/9 (PDF) Amendementen 25/6/1996
1-310/11 1-310/11 (PDF) Amendementen 27/6/1996
1-310/12 1-310/12 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/1/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-364/1
2/4/1996   Bespreking
Ontwerp gesplitst in commissie
3/4/1996   Bespreking
4/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-364/15
4/4/1996   Aanneming na amendering
5/4/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-310/1 1-310/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/4/1996   Uitoefening evocatierecht
30/4/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
24/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
24/6/1996   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 1-310/10 1-310/10 (PDF)
27/6/1996   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 1-310/11 1-310/11 (PDF)
27/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-53 Hand. 1-53 (PDF)
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-54 Hand. 1-54 (PDF)
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
30/4/1996   Verzending naar commissie
7/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
7/5/1996   Inleidende uiteenzetting
de minister
7/5/1996   Bespreking
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1996   Bespreking
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1996   Interne adviesaanvraag: Justitie
21/5/1996   Interne adviesaanvraag: Sociale Aangelegenheden
21/5/1996   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
21/5/1996   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
21/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 32 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 33 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 34 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 35 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 36 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 37 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 38 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 39 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 40 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 41 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 42 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 43 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 44 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 45 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 46 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 47 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 48 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 49 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 50 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 51 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 52 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 53 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 54 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 55 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 56 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 57 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 58 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 59 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 60 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 61 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 62 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 63 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 64 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 65 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 66 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 67 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 68 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 69 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 70 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 71 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 72 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 73 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 74 Doc. 1-310/2 1-310/2 (PDF)
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1996   Bespreking
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1996   Bespreking
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
18/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-1/o3)
18/6/1996   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-310/6 1-310/6 (PDF)
24/6/1996   Bijlagen bij het verslag Doc. 1-310/7 1-310/7 (PDF)
24/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-310/8 1-310/8 (PDF)
  Commissie voor advies
21/5/1996   Verzending naar commissie voor advies
22/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Erdman, Fred - Desmedt, Claude
22/5/1996   Bespreking
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 1-310/3 1-310/3 (PDF)
5/6/1996   Uitbrengen advies Doc. 1-310/3 1-310/3 (PDF)
25/6/1996   Einde behandeling
21/5/1996   Verzending naar commissie voor advies
30/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/5/1996   Bespreking
30/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Santkin, Jacques
6/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/6/1996   Uitbrengen advies
11/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-310/4 1-310/4 (PDF)
25/6/1996   Einde behandeling
27/6/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
5/10/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/4/1996, 3/4/1996, 4/4/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/1996
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/5/1996, 14/5/1996, 11/6/1996, 18/6/1996, 24/6/1996
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 22/5/1996
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 30/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/4/1996 15 6/5/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 31 + 31 addendum
Onderzoekstermijn (S1) 1/5/1996 60 1/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/1996 5/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving