S. 1-31 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek
Eric Pinoie    Roger Lallemand    Stephan Goris    Jan Loones    Josť Daras    Eddy Boutmans   

enquÍtecommissie
beroepsgeheim
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-31/1 1-31/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
1-31/2 1-31/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-31/1 1-31/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Justitie
4/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/4/1996   Algemene bespreking Hand. 1-40 Hand. 1-40 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/7/1995   Verzending naar commissie
4/4/1996   Einde behandeling
4/4/1996   Zonder voorwerp
Door aanneming van 1-148
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 4/4/1996
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving