S. 1-309 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen
Charles-Ferdinand Nothomb    Hugo Coveliers   

landelijke verkiezing
provincie
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-309/1 1-309/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
4/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-309/1 1-309/1 (PDF)
25/4/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/4/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/4/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving