S. 1-307 Dossierfiche K. 49-106

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Albert Gehlen  

onverenigbaarheid
minister
afgevaardigde
Duitstalige Gemeenschap
statuut van de afgevaardigden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-106/1 Wetsvoorstel 6/10/1995
K. 49-106/2 Advies 4/3/1996
K. 49-106/3 Amendementen 6/3/1996
K. 49-106/4 Amendementen 12/3/1996
K. 49-106/5 Verslag namens de commissie 19/3/1996
K. 49-106/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1996
K. 49-106/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/3/1996
1-307/1 1-307/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/3/1996
1-307/2 1-307/2 (PDF) Amendementen 15/5/1996
1-307/3 1-307/3 (PDF) Amendement 13/6/1996
1-307/4 1-307/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1996
1-307/5 1-307/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/6/1996
K. 49-106/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/7/1996
K. 49-106/9 Amendement 15/10/1996
K. 49-106/10 Verslag namens de commissie 29/10/1996
K. 49-106/11 Tekst aangenomen door de commissie 29/10/1996
1-307/6 1-307/6 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 18/11/1996
1-307/7 1-307/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/1996
1-307/8 1-307/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/10/1995   Indiening voorstel Stuk K. 49-106/1
19/3/1996   Tekst aangenomen in commissie Stuk K. 49-106/6
27/3/1996   Bespreking
28/3/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Stuk K. 49-106/7
28/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
28/3/1996   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/3/1996   Overzending aan Senaat Stuk 1-307/1 1-307/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/1996   Verzending naar commissie
9/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
9/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Hubert Chantraine
9/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Amendement: Am. 1 Stuk 1-307/2 1-307/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 2 Stuk 1-307/2 1-307/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 3 Stuk 1-307/2 1-307/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 4 Stuk 1-307/2 1-307/2 (PDF)
13/6/1996   Amendement: Am. 5 Stuk 1-307/3 1-307/3 (PDF)
20/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
20/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Stuk 1-307/4 1-307/4 (PDF)
20/6/1996   Vertrouwen rapporteur
20/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Stuk 1-307/5 1-307/5 (PDF)
3/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-55 Hand. 1-55 (PDF)
4/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
4/7/1996   Aanneming met amendering
  [K3] Behandeling door Kamer
4/7/1996   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-106/8
29/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie Stuk K. 49-106/11
13/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd
14/11/1996   Aanneming met amendering
  [S4] Behandeling door Senaat
14/11/1996   Overzending aan Senaat Stuk 1-307/6 1-307/6 (PDF)
18/11/1996   Verzending naar commissie
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Hubert Chantraine
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Stuk 1-307/7 1-307/7 (PDF)
21/11/1996   Vertrouwen rapporteur
21/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Stuk 1-307/8 1-307/8 (PDF)
5/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
5/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
5/12/1996   Aanneming zonder amendering
5/12/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/3/1996, 28/3/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/7/1996, 4/7/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/5/1996, 15/5/1996, 20/6/1996
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 13/11/1996, 14/11/1996
[S4] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 5/12/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/11/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/12/1996 31/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving