S. 1-303 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen
Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

jongerenbeweging
civiele aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-303/1 1-303/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-303/1 1-303/1 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/4/1996   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
4/4/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving