S. 1-288 Dossierfiche K. 49-948

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed
Magdeleine Willame-Boonen   

cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
architecturaal erfgoed
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-288/1 1-288/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/1996
1-288/2 1-288/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/1997
1-288/3 1-288/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/1997
1-288/4 1-288/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/2/1997
K. 49-948/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/3/1997
K. 49-948/2 Verslag namens de commissie 16/5/1997
                                      
Chronologie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/2/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden
Doc. 1-288/3 1-288/3 (PDF)
21/3/1996   Verzending naar commissie
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
15/5/1996   Inleidende uiteenzetting
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Bespreking
5/6/1996   Extern adviesaanvraag
De commissie vraagt de gewesten te raadplegen
2/10/1996   Ontvangst extern advies
Advies van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
14/10/1996   Ontvangst extern advies
Advies van de Waalse Regering
4/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1996   Bespreking
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
22/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. Hotyat is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-288/2 1-288/2 (PDF)
19/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-288/3 1-288/3 (PDF)
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-288/1 1-288/1 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/3/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
27/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-94 Hand. 1-94 (PDF)
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-2/o17)
Handelingen, p. 2535
Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
Doc. 1-288/4 1-288/4 (PDF)
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
28/2/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-948/1
20/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5782
22/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-39/o20)
Handelingen, p. 5824
22/5/1997   Aanneming zonder amendering
22/5/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/17 1-82/17 (PDF)
22/5/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/1997   Bekendmaking (19486)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 27/2/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 5/6/1996, 4/12/1996, 22/1/1997, 19/2/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 20/5/1997, 22/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 1/3/1997 60 15/5/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 1/3/1997 76 2/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/1997 30/7/1997 , blz 19486

Kruispuntbank van de wetgeving