S. 1-282 Dossierfiche K. 49-158

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot toevoeging aan de lijst van de aftrekbare bestedingen, van de giften in geld aan erkende instellingen die de bescherming van het leefmilieu nastreven
Rik Daems  

inkomstenbelasting
ecologische beweging
belastingaftrek
milieubescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-158/1 Wetsvoorstel 19/10/1995
K. 49-158/2 Amendement 27/2/1996
K. 49-158/3 Verslag namens de commissie 1/3/1996
K. 49-158/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/3/1996
K. 49-158/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/3/1996
1-282/1 1-282/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/3/1996
1-282/2 1-282/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/10/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-158/1
9/11/1995   Inoverwegingneming
6/3/1996   Bespreking
7/3/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+137/-0/o1) Doc. K. 49-158/5
7/3/1996   Aanneming na amendering
8/3/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-282/1 1-282/1 (PDF)
26/3/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-282/2 1-282/2 (PDF)
26/3/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/3/1996, 7/3/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/3/1996 15 25/3/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/3/1996 0 25/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/1996 4/6/1996

Kruispuntbank van de wetgeving