S. 1-281 Dossierfiche K. 49-360

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Hunfred Schoeters   Josy Arens   Rik Daems   Rudy Demotte   Maurice Didden   Hugo Olaerts   Jef Tavernier  

accijns
gasolie
voertuigenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-360/1 Wetsvoorstel 9/1/1996
K. 49-360/2 Verslag namens de commissie 1/3/1996
K. 49-360/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/3/1996
1-281/1 1-281/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/3/1996
1-281/2 1-281/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/1/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-360/1
6/3/1996   Bespreking
7/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-360/3
7/3/1996   Aanneming zonder amendering
8/3/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-281/1 1-281/1 (PDF)
26/3/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-281/2 1-281/2 (PDF)
26/3/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/3/1996, 7/3/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/3/1996 15 25/3/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/3/1996 0 25/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/1996 4/6/1996

Kruispuntbank van de wetgeving