S. 1-277 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl
Fred Erdman    Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Michel Foret    Charles-Ferdinand Nothomb    Bert Anciaux    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

IsraŽl
terrorisme
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-277/1 1-277/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/3/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
5/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-277/1 1-277/1 (PDF)
5/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/3/1996   Beslissing onmiddellijke behandeling
5/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
5/3/1996   Aanneming zonder amendering
5/3/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 5/3/1996