S. 1-275 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan
Anne-Marie Lizin    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
Koerdische kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-275/1 1-275/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/3/1996
1-275/2 1-275/2 (PDF) Addendum 14/3/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
4/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-275/1 1-275/1 (PDF)
14/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/3/1996   Verzending naar commissie
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1996   Gedachtewisseling
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Uitgesteld
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving