S. 1-270 Dossierfiche K. 49-778

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten
Hugo Vandenberghe    Sabine de Bethune    Andrť Bourgeois   

griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-270/1 1-270/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/2/1996
1-270/2 1-270/2 (PDF) Amendementen 16/7/1996
1-270/3 A 1-270/3 A (PDF) Bijlage 22/10/1996
1-270/3 1-270/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/1996
1-270/4 1-270/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/10/1996
1-270/5 1-270/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/11/1996
1-270/6 1-270/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/11/1996
1-270/7 1-270/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 14/11/1996
K. 49-778/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/1996
K. 49-778/2 Amendementen 12/12/1996
K. 49-778/3 Amendementen 18/12/1996
K. 49-778/4 Amendementen 19/12/1996
K. 49-778/5 Amendementen 30/12/1996
K. 49-778/6 Amendementen 6/1/1997
K. 49-778/7 Verslag namens de commissie 17/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/2/1996   Indiening voorstel Doc. 1-270/1 1-270/1 (PDF)
29/2/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/2/1996   Verzending naar commissie: Justitie
5/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/11/1996   Indiening amendementen nrs. 84 tot 99
door de h. Coveliers en Desmedt
Doc. 1-270/5 1-270/5 (PDF)
8/11/1996   Indiening amendementen nrs. 100 tot 109
door de h. Foret en Desmedt
Doc. 1-270/6 1-270/6 (PDF)
14/11/1996   Herverzending naar commissie: Justitie
14/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
  Commissie: Justitie
29/2/1996   Verzending naar commissie
19/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1996   Regeling der werkzaamheden
26/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois, Robert Hotyat
26/3/1996   Bespreking
2/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1996   Hoorzitting
met vertegenwoordigers van CENEGER, CCSP-CCOD, SLFP-VSOA
6/5/1996   Werkstukken nrs. 1 en 2
7/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1996   Bespreking
8/5/1996   Werkstukken nrs. 3 tot 5
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
14/5/1996   Bespreking
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
14/5/1996   Bespreking
25/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1996   Bespreking
26/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/6/1996   Bespreking
2/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1996   Bespreking
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Indiening amendementen nrs. 1 tot 54
door de h. Vandenberghe
Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Indiening amendementen nrs. 55 tot 74
door de Regering
Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 75 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 76 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 77 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 78 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 79 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 80 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 81 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 82 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Amendement: Am. 83 Doc. 1-270/2 1-270/2 (PDF)
16/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/7/1996   Geamendeerde artikels aangenomen in eerste lezing
16/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
16/10/1996   Aanneming artikels in tweede lezing: zie dossier 147
Artikelen 1 tot en met 65 van de gecoŲrdineerde tekst van de wetsvoorstellen 147 en 270 zijn aangenomen in tweede lezing
16/10/1996   Lezing verslag
22/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
22/10/1996   Aanneming artikels in tweede lezing: zie dossier 147
De artikelen 67 tot 89, 89bis nieuw, 90, 91, 93 tot 96 en de geamendeerde artikelent 66 en 92 van de gecoŲrdineerde tekst van de wetsvoorstellen 147 en 270 zijn aangenomen in tweede lezing.
22/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-270/3 1-270/3 (PDF)
22/10/1996   Vertrouwen rapporteur
22/10/1996   Bijlage bij het verslag Doc. 1-270/3 A 1-270/3 A (PDF)
22/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-270/4 1-270/4 (PDF)
14/11/1996   Herverzending naar commissie
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
14/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
14/11/1996   Vertrouwen rapporteur
14/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire
voor de Justitie
Doc. 1-270/7 1-270/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-778/1
22/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4705-4709
23/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4744-4748
23/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o25)
Handelingen, p. 4748-4750
23/1/1997   Aanneming zonder amendering
23/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1997   Bekendmaking (10373)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 14/11/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 19/3/1996, 26/3/1996, 2/4/1996, 7/5/1996, 14/5/1996, 25/6/1996, 26/6/1996, 2/7/1996, 16/7/1996, 16/10/1996, 22/10/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/1/1997, 23/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 30/4/1997 , blz 10373

Kruispuntbank van de wetgeving