S. 1-268 Dossierfiche K. 49-531

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

Akkoord van Schengen
asielrecht
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-268/1 1-268/1 (PDF) Wetsontwerp 21/2/1996
1-268/2 1-268/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-268/3 1-268/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-531/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-268/1 1-268/1 (PDF)
21/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-5/o5)
Handelingen, p. 950
Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-268/3 1-268/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-268/2 1-268/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-531/1
26/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2370
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-10/o12)
Handelingen, p. 2393
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/6/1996 4/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving