S. 1-267 Dossierfiche K. 49-530

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988
Regering J.-L. Dehaene II  

ratificatie van een overeenkomst
Europees Sociaal Handvest

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-267/1 1-267/1 (PDF) Wetsontwerp 21/2/1996
1-267/2 1-267/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-267/3 1-267/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-530/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-267/1 1-267/1 (PDF)
21/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o5)
Handelingen, p. 950
Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-267/3 1-267/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-267/2 1-267/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-530/1
26/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2370
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Handelingen, p. 2393
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/1997   Bekendmaking
18/11/2003   Erratum (55463-55464)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/9/1996 26/3/1997
Errata
Op 18/11/2003 , blz 55463-55464

Kruispuntbank van de wetgeving