S. 1-266 Dossierfiche K. 49-529

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 162 betreffende de veiligheid bij het gebruik van asbest, aangenomen te GenŤve op 4 juni 1986 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tweeŽnzeventigste zitting
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsveiligheid
internationaal arbeidsrecht
asbest
kanker
Internationale Arbeidsconferentie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-266/1 1-266/1 (PDF) Wetsontwerp 21/2/1996
1-266/2 1-266/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-266/3 1-266/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-529/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-266/1 1-266/1 (PDF)
21/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0)
Handelingen, p. 951
Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-266/3 1-266/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-266/2 1-266/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-529/1
26/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2370
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o0)
Handelingen, p. 2393
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/1997   Bekendmaking (8640)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/9/1996 12/4/1997 , blz 8640

Kruispuntbank van de wetgeving