S. 1-265 Dossierfiche K. 49-528

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beďnvloeden, aangenomen te Genčve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting
Regering J.-L. Dehaene II  

Internationale Arbeidsconferentie
ratificatie van een overeenkomst
arbeidsveiligheid
kankerverwekkende stof
internationaal arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-265/1 1-265/1 (PDF) Wetsontwerp 21/2/1996
1-265/2 1-265/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-265/3 1-265/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-528/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-265/1 1-265/1 (PDF)
21/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0)
Handelingen, p. 951
Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-265/3 1-265/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sémer
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-265/2 1-265/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-528/1
26/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2369
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o0)
Handelingen, p. 2393
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/9/1996 4/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving