S. 1-264 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het inzamelen van informatie over de problematiek van de sekten
Magdeleine Willame-Boonen    Philippe Mahoux    Jeannine Leduc   

bijzondere commissie
religieuze sekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-264/1 1-264/1 (PDF) Voorstel 16/2/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
16/2/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-264/1 1-264/1 (PDF)
29/2/1996   inoverwegingneming
29/2/1996   verwijzing Cie Justitie
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving