S. 1-261 Dossierfiche K. 49-312

Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten
Regering J.-L. Dehaene II  

spaartegoed
belasting op inkomsten uit kapitaal
verzekeringsovereenkomst
beleggingsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-312/1 Wetsontwerp 14/12/1995
K. 49-312/2 Verslag namens de commissie 1/2/1996
K. 49-312/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/1996
1-261/1 1-261/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/2/1996
1-261/2 1-261/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/12/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-312/1
15/2/1996   Bespreking
15/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-312/3
15/2/1996   Aanneming zonder amendering
16/2/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-261/1 1-261/1 (PDF)
12/3/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-261/2 1-261/2 (PDF)
12/3/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/2/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/2/1996 15 11/3/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/2/1996 0 11/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/1996 7/5/1996

Kruispuntbank van de wetgeving