S. 1-260 Dossierfiche K. 49-348

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en inzake de effectenbanken
Regering J.-L. Dehaene II  

geldmarkt
kredietinstelling
aandeel
investeringsbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-348/1 Wetsontwerp 22/12/1995
K. 49-348/2 Amendementen 24/1/1996
K. 49-348/3 Verslag namens de commissie 1/2/1996
K. 49-348/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/2/1996
K. 49-348/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/1996
1-260/1 1-260/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/2/1996
1-260/2 1-260/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/12/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-348/1
1/2/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de FinanciŽn en de Begroting
Doc. K. 49-348/4
15/2/1996   Bespreking
15/2/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-348/5
15/2/1996   Aanneming na amendering
16/2/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-260/1 1-260/1 (PDF)
12/3/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-260/2 1-260/2 (PDF)
12/3/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/2/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/2/1996 15 11/3/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/2/1996 0 11/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/1996 24/4/1996

Kruispuntbank van de wetgeving