S. 1-254 Dossierfiche K. 49-527

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting
Regering J.-L. Dehaene II  

industrieel risico
Internationale Arbeidsconferentie
ongevallenpreventie
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-254/1 1-254/1 (PDF) Wetsontwerp 9/2/1996
1-254/2 1-254/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-254/3 1-254/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-527/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/2/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-254/1 1-254/1 (PDF)
9/2/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0)
Handelingen, p. 951
Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-254/3 1-254/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sémer
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-254/2 1-254/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-527/1
26/6/1996   Bespreking
26/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o0)
Handelingen, p. 2392
26/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/1997   Bekendmaking
11/8/2004   Erratum (59608-59609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/9/1996 15/2/1997
Errata
Op 11/8/2004 , blz 59608-59609

Kruispuntbank van de wetgeving