S. 1-25 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Bert Anciaux    Jan Loones    Chris Vandenbroeke   

beroepsvereniging
dokter
algemene geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-25/1 1-25/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-25/1 1-25/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
11/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
11/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/10/1995

Kruispuntbank van de wetgeving