S. 1-249 Dossierfiche                  

Beleid van de minister van Landsverdediging

defensiebeleid
ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-249/1 1-249/1 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
12/12/1995   Aanleggen dossier
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/12/1995   Verzending naar commissie
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landsverdediging
12/12/1995   Gedachtenwisseling
12/12/1995   Verslag
Rapporteur: Thijs, Erika
Doc. 1-249/1 1-249/1 (PDF)
12/12/1995   Einde behandeling
12/12/1995   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/1995

Kruispuntbank van de wetgeving