S. 1-247 Dossierfiche K. 49-359

Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda
Regering J.-L. Dehaene II  

internationaal publiekrecht
internationaal strafrecht
misdaad tegen de menselijkheid
JoegoslaviŽ
justitiŽle samenwerking
Rwanda
internationale rechtspraak
Internationaal Straftribunaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-359/1 Wetsontwerp 9/1/1996
K. 49-359/2 Amendement 18/1/1996
K. 49-359/3 Verslag namens de commissie 26/1/1996
K. 49-359/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/1996
1-247/1 1-247/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/2/1996
1-247/2 1-247/2 (PDF) Amendementen 20/2/1996
1-247/3 1-247/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/1996
1-247/4 1-247/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/2/1996
1-247/5 1-247/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/1996
1-247/6 1-247/6 (PDF) Amendementen 27/2/1996
1-247/7 1-247/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/2/1996
K. 49-359/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 1/3/1996
K. 49-359/6 Amendement 12/3/1996
K. 49-359/7 Verslag namens de commissie 18/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/1/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-359/1
31/1/1996   Beslissing POC
vraag spoedbehandeling (art. 80) beslissing behandeling art. 77
Doc. 1-82/7 1-82/7 (PDF)
31/1/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-359/4
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/2/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-247/1 1-247/1 (PDF)
2/2/1996   Verzending naar commissie: Justitie
29/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
29/2/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-26 Hand. 1-26 (PDF)
29/2/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-27 Hand. 1-27 (PDF)
Doc. 1-247/7 1-247/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/2/1996   Verzending naar commissie
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
6/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
6/2/1996   Bespreking
AM
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
6/2/1996   Bespreking
7/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
13/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
13/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
20/2/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
20/2/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-247/2 1-247/2 (PDF)
27/2/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-247/6 1-247/6 (PDF)
27/2/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-247/6 1-247/6 (PDF)
27/2/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-247/6 1-247/6 (PDF)
27/2/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-247/6 1-247/6 (PDF)
27/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
27/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
27/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
27/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
27/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-247/3 1-247/3 (PDF)
27/2/1996   Vertrouwen rapporteur
27/2/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-247/4 1-247/4 (PDF)
27/2/1996   Bijlagen bij verslag Doc. 1-247/5 1-247/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
29/2/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-359/5
14/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/3/1996   Aanneming zonder amendering
14/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/1/1996, 1/2/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 29/2/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 6/2/1996, 7/2/1996, 13/2/1996, 27/2/1996
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 14/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1996 27/4/1996

Kruispuntbank van de wetgeving