S. 1-246 Dossierfiche K. 49-289

Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht
Regering J.-L. Dehaene II  

tenuitvoerlegging van het vonnis
cultuurgoed
handel in kunstvoorwerpen
nationale uitvoeringsmaatregel
justitiŽle samenwerking
zwarte handel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-289/1 Wetsontwerp 5/12/1995
K. 49-289/2 Amendement 11/1/1996
K. 49-289/3 Verslag namens de commissie 23/1/1996
K. 49-289/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/1996
1-246/1 1-246/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/2/1996
1-246/2 1-246/2 (PDF) Amendementen 13/3/1996
1-246/3 1-246/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/1996
1-246/4 1-246/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1996
1-246/5 1-246/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/4/1996
K. 49-289/6 Verslag namens de commissie 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/12/1995   Indiening ontwerp Stuk K. 49-289/1
31/1/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Stuk K. 49-289/4
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
2/2/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 1-246/1 1-246/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/2/1996   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: Justitie
15/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
5/3/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Bespreking
13/3/1996   Amendement: Am. 1 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 2 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 3 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 4 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 5 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 6 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 7 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 8 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 9 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 10 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 11 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 12 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 13 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 14 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Amendement: Am. 15 Stuk 1-246/2 1-246/2 (PDF)
13/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
13/3/1996   Beslissing schriftelijk verslag
26/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1996   Goedkeuring verslag Stuk 1-246/3 1-246/3 (PDF)
26/3/1996   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-246/4 1-246/4 (PDF)
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Stuk 1-246/5 1-246/5 (PDF)
4/4/1996   Aanneming met amendering
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-289/5
8/10/1996   Bespreking
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/10/1996   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/1/1996, 1/2/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996, 12/3/1996, 13/3/1996, 26/3/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 8/10/1996, 10/10/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/2/1996 15 26/2/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 22
Onderzoekstermijn (S1) 16/2/1996 60 6/5/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/10/1996 21/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving