S. 1-245 Dossierfiche K. 49-234

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

onverenigbaarheid
cumulatie van ambten
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
griffies en parketten
OCMW
status van de verkozen persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-234/1 Wetsontwerp 15/11/1995
K. 49-234/2 Amendementen 13/12/1995
K. 49-234/3 Amendement 20/12/1995
K. 49-234/4 Verslag namens de commissie 15/1/1996
K. 49-234/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/1/1996
K. 49-234/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 31/1/1996
K. 49-234/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/1996
1-245/1 1-245/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/2/1996
1-245/2 1-245/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-245/3 1-245/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/3/1996
1-245/4 1-245/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/11/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-234/1
31/1/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-234/7
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/2/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-245/1 1-245/1 (PDF)
2/2/1996   Verzending naar commissie: Justitie
14/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-30 Hand. 1-30 (PDF)
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-30 Hand. 1-30 (PDF)
Doc. 1-245/4 1-245/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/2/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
5/3/1996   Bespreking
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-245/2 1-245/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
5/3/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-245/3 1-245/3 (PDF)
14/3/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/1/1996, 1/2/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 14/3/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/1996 23/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving