S. 1-244 Dossierfiche K. 49-235

Wetsontwerp tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten
Regering J.-L. Dehaene II  

gebouw
technische norm
Europese norm
veiligheidsnorm
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-235/1 Wetsontwerp 16/11/1995
K. 49-235/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/1996
1-244/1 1-244/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/2/1996
1-244/2 1-244/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/2/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/11/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-235/1
31/1/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
2/2/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-244/1 1-244/1 (PDF)
27/2/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-244/2 1-244/2 (PDF)
27/2/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 31/1/1996, 1/2/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/2/1996 15 26/2/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/2/1996 0 26/2/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1996 21/5/1996

Kruispuntbank van de wetgeving