S. 1-233 Dossierfiche K. 49-473

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-233/1 1-233/1 (PDF) Wetsontwerp 18/1/1996
1-233/2 1-233/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/1996
1-233/3 1-233/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/1996
K. 49-473/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/1996
K. 49-473/2 Verslag namens de commissie 21/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-233/1 1-233/1 (PDF)
19/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
7/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
Doc. 1-233/3 1-233/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/1/1996   Verzending naar commissie
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
6/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
6/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-233/2 1-233/2 (PDF)
6/2/1996   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-473/1
26/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
26/6/1996   Bespreking
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
17/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/3/1996, 7/3/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/2/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/8/1996 17/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving